.


2

1

Sân & Thông Số Kỹ Thuật

Tee Distance (Yards) Overall Course slope rating Out Nine In Nine
Men
Shark
Harmonie
Champion
7,348
6,729
6,373
74.9 / 137
72.2 / 130
69.8 / 123
37.5 / 141
36.1 / 131
35.3 / 122
37.4 / 132
36.1 / 128
34.5 / 124
Women
Resort
5,637
72.0 / 125
36.4 / 129
35.6 / 120

 

Lệ Phí

Tên Ngày thường Cuối tuần
Khách lẻ 18 lỗ
2.400.000 VND
3.150.000 VND (Morning)/ 3.000.000 VND (Afternoon)
Giá bao gồm: Giá sân, xe điện, 2 chai nước, buffet trưa tại nhà hàng Harmonie
Tên Giá thuê gậy Giá thuê giày Giá thuê dù Giá tham quan Phí book caddy
Phí thuê
750.000 VND
300.000 VND
240.000 VND
940.000 VND
150.000 VND
Phí thuê gậy, giày và dù được áp dụng từng ngày. Lưu ý: Tất cả các phí sẽ được thay đổi mà không có thông báo trước và đã bao gồm thuế.
Type/Times 15 minuties 30 minuties 1st hour 2nd hour 3rd hour
Visitor 100,000 VND 130,000 VND 200,000 VND 140,000 VND 140,000 VND
1 Month Membership FOC/ Unlimited ball/ Per day 140,000 VND 140,000 VND
iLoveHGP Unlimited ball/ Per day 140,000 VND,  1 bottle water 140,000 VND

Driving Range

Hệ thống banh hoàn toàn tự động đầu tiên tại Việt Nam

Driving Range

Hệ thống banh hoàn toàn tự động đầu tiên tại Việt Nam

Driving Range

Hệ thống banh hoàn toàn tự động đầu tiên tại Việt Nam

Driving Range

Driving Range

More information? Call us 0274 3797 999 or booking@harmoniegolfpark.com